TIDNINGAR, KATALOGER OCH BROSCHYRER

Jag har producerat kundtidningar i både fysisk och digital form med publicering månads- såväl veckovis. Med åren har det också blivit ett stort antal kataloger och broschyrer.

Tidningen
Digital kundtidning
Westanders_Folder_NY
Broschyr/Flyer
Folder till städfirma, Lavanda Cleaning
Informationsbroschyr
PS_katalog_NY
Kundtidning
Katalog album / Sony Music
Produktfolder
Julskivor_katalog_NY
Produktfolder
Katalog av vinylskivor
64-sidig katalog
KA_Akeri_katalog_NY
Broschyr
Kaffe_katalog_NY
Kundtidning
PilotNews_NY
12-sidig kundtidning
WZ_katalog_NY
Vikt (6-sidig) broschyr
Haffi_Folder_NY
Informationsbroschyr
Digital folder
Shopping Basket